Er zijn veel keuzes die gemaakt moeten worden bij het afronden van een boek. Op het moment dat u uw ideeën heeft omgezet in woorden op papier en de tekst afgerond is, wordt het tijd voor het binnenwerk van uw boek bepalen en drukken. U kunt de opmaak van uw boek volledig uit besteden, het deels uit besteden of het volledig zelf doen. Als u kiest voor uitbesteden, dan biedt Ipskamp Printing u hulp bij het binnenwerk van uw boek bepalen en drukken.

Er zijn diverse programma´s beschikbaar die u kunnen helpen bij de opmaak van uw boek. De opmaak van uw boek bestaat uit het ontwerp van de kaft, het binnenwerk van uw boek bepalen en een boek drukken via Ipskamp printing is pas mogelijk als deze stappen afgerond zijn. De keuze van het programma voor de opmaak van uw boek is afhankelijk van uw voorkeur en van de inhoud van uw boek. Sommige programma´s zorgen er bijvoorbeeld voor dat illustraties altijd scherp zijn. Andere programma´s zijn minder geschikt voor een boek met illustraties. Een andere mogelijkheid is om zelf de inhoud van uw boek aan te leveren en het binnenwerk van uw boek bepalen en drukken van uw boek volledig uit handen te geven. Natuurlijk zijn er ook tussenoplossingen zoals zelf het binnenwerk van uw boek bepalen en drukken ervan en het ontwerp van de omslag uit te besteden.

Boek laten drukkenDe omslag en het binnenwerk van uw boek bepalen en drukken ervan zijn de laatste stappen in het proces van het maken van uw boek. Het zijn juist die laatste stappen die bepalen wat de eerste indruk is die men heeft van uw boek. U heeft tijd en aandacht besteed aan de inhoud van uw boek. Ook de omslag en het binnenwerk van uw boek bepalen en drukken ervan verdient die zelfde toewijding.